شوخیش هم قشنگ نیست

 

مرجوعی کالا پس از یک هفته بعد از ثبت سفارش قابل قبول است. محصولاتی که پلمپ آن باز شده باشد مثل روغن ها، عسل و عرقیات و…برگشت پذیر نیست.